مونلی


غرور

نگذار فکر کنند همیشه هستی

بگذار بگن مغروری

 


مهشید

پرسپولیس قهرمان میشه

واسه دق مرگ شدن استقلال تا حالا بهش فرصت داده...!


مهشید

آخه مگه فرشته هم..

آدم میتونه بد باشه

 مگه فرشته عمه ته؟


مهشید

تنها

آدمهای موفق همیشه تنهان بعضی ها چشم ندارن ببیننشون... بقیه هم میگن این که همه چی داره تو زندگیش منو میخواد چیکار... 


مهشید

دل

این کیه که نمیذاره بذارم برم واسه همیشه


مهشید

بی ادب

میگه من زن نمیگیرم ..وقتی آدم میتونه صبح به صبح  شیر بخره چرا بره گاو رو بیاره تو خونه ش نگه داره..

ازین بدتر.. میگه من نمیفهمم چرا به دخترا میگن : "طرف پسرا نرید چون پسرا یه چیز تیز دارن که میزنن به یه جاتون.. خون میاد.."..

میگه من از آدمهای عصا تو گوشت فرورفته بدم میاد... میگیم:  آدمهای عصا تو گوشت فرورفته ؟؟؟! میگه بعضیا انگار عصاقورت دادن اونایی شون که اعصاب خورد میکنن رو میگن (انگلیسی ها) عصا تو .. فرو رفته.. یعنی عصا رو قورت ندادن از یه جای دیگه وارد بدنشون شده...

تازه ... میگه وقتی بچه ها نمیان سر کلاسم میگم به گوش چپم یا آرنج راستم.. میگه میدونید که به جای چه اصطلاحی اینو میگم که؟ میگیم ... ب بی ادب

 


مهشید

من بدنبال ذهنی جدید برای خلق دنیای جدیدم هستم..

همه چیز در ذهن ما زشت و زیبا مینماید. پس هیچ زشت و زیبایی وجود ندارد..

زمانی تو زیبا ترین بودی و زمانی زشت ترین خواهی شد .. دراین فاصله تو نیستی که تغییر میکنی بلکه ذهن من است که باور میکند تو نه تنها زشت ترین هستی بلکه زشت ترین بوده ای..! 

اکنون دراین فاصله خاطرات بدی که از تو دارم در ذهنم پررنگ تر میشود و خاطرات خوبی که از تو دارم بدیهای تو را رو میکنند..!

و به این ترتیب جمله ای را  که بارها تکرار کردی و من اصرار کردم فراموشش کنی و نکردی.. به هر دلیلی..  خودم باور میکنم و به تو قدرت کلام را ثابت میکنم..

تو اعتقاد داشتی دوست داشتن با تمام شدن ارتباط های کلامی و چشمی ما به نفرت بدل میشود و تکرار میکردی:پس روزی از من متنفر خواهی شد..!

در ذهن و دنیای جدید من تو زشت ترینی خواهی بود که خودت خواستی ازتو متنفر بشوم ..  

اما آیا فراموشی بهتر از نفرت نیست؟

(پس با ارفاق فراموشت میکنم کچل..!)


مهشید

؟

حرف مرد یکی ست حتی اگر حرفی از سر نامردی باشد


مهشید

وقت رفتن

حس دخترک کبریت فروش..


 حاضره هرچی داره بده اما تو گرمای خیال تو...

 سرمای نبودنت رو بسوزونه


مهشید

حسین مخته

شنیدم مردی ... نمیرناراحت


مهشید