مونلی


تنها

آدمهای موفق همیشه تنهان بعضی ها چشم ندارن ببیننشون... بقیه هم میگن این که همه چی داره تو زندگیش منو میخواد چیکار... 


مهشید

دل

این کیه که نمیذاره بذارم برم واسه همیشه


مهشید