مونلی


دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند

وقتی دارم از تنهایی دق میکنم فقط کافیه یه دوست بگه: حالت چطوره؟ راستی چرا هیشکی نمی پرسه: حالت چطوره؟
مهشید

جاده چالوس

آهای..! یکی از چالوس اگه صدامو میشنوه سر این جاده رو بگیره صافش کنیم ..سرم گیج رفت!


مهشید

پیتزای قورمه سبزی

این واژه ی مشتق مرکب نمونه ای از نوعی تلاش بیحاصل اما مفید در جهت بومی سازی عنصر بیگانه ی پیتزا ست...

مثلن وقتی برق(که ساخته ی ادیسون (یعنی عنصر بیگانه) است) بعد از قطع شدن دوباره وصل می شود..یعنی وقتی اصطلاحن برق می آید همه می گویند اللهم صلی علی محمد و آل محمد..به این ترتیب همانگونه که پیتزا با قورمه سبزی رنگ و بوی محلی میگیرد عنصر بیگانه ی برق نیز با صلوات بومی سازی میشود...


مهشید

 

یارو یه لباس خواب گرون  خریده حالا خوابش نمی بره که چرا انقدر پول دادم


مهشید