مونلی


؟

حرف مرد یکی ست حتی اگر حرفی از سر نامردی باشد


مهشید

وقت رفتن

حس دخترک کبریت فروش..


 حاضره هرچی داره بده اما تو گرمای خیال تو...

 سرمای نبودنت رو بسوزونه


مهشید

حسین مخته

شنیدم مردی ... نمیرناراحت


مهشید

بیچاره!!

اینهمه منتظر شاهزاده بود آخرش یه اسب سفید نصیبش شد


مهشید