مونلی


تنها

آدمهای موفق همیشه تنهان بعضی ها چشم ندارن ببیننشون... بقیه هم میگن این که همه چی داره تو زندگیش منو میخواد چیکار... 


مهشید