سیندرلا

تاوقتی بچه بود خرحمالی میکرد بعدم که بزرگ شد نظام شاهنشاهی ورافتاد.

/ 3 نظر / 12 بازدید
محمد

خیلی اشتباهه اگه فکر کنی تو نظام شاهنشاهی دنیای بهتر منتظرت بوده. درد و درمان ما دموکراسیه که خیلی کم تجربش کردیم....

رفیع

[شوخی][شوخی][گل][گل][لبخند]