نه خاطره ای سوزان

نه گلخندی جاوید

خالی عشق های ما

فقط منتظرند

.

.

ای ابر تیره

برما

ببار

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
لاله

[گل

لاله

[گل][ماچ]