اگه پسر باشی باید یه جور دیگه از ستم ها و بردگی ها رو تحمل کنی ! خیال نکن زندگی واسه مردا خیلی آسونه ! اگه قوی باشی یه سری مسولیت سنگین رو سرت آوار میشه! چون ریش داری اگه نوازش بخوای یا گریه کنی همه بهت می خندن! بهت دستور میدن تو جنگا آدم بکشی!چه بخوای و چه نخوای تو رو تو ظلم و ستم های عتیقه شون شریک می کنن! ولی شاید واسه تموم اینا مرد بودن یه ماجرای دوست داشتنی باشه!

Oriana Fallaci, letter to a child never born

/ 0 نظر / 9 بازدید