روز انتخاب واحد..

 با دو تا از هم کلاسی های آینده م آشنا شدم .

نمی دونم چرا وقتی فهمیدن هم رشته ایم اون ۲تا هم مثل من ذوق مرگ نشدن..! اسم یکی لیلا بود یکی المیرا....

هرجا رفتن دنبالشون رفتم ؛هی سئوالای تابلو ازشون کردم ؛ تا بالاخره اسمم رو هم بهشون گفتم و  باهاشون دوست شدم....

اووووه18.gif! خیلی سخت بود از انتخاب واحد با سیستم گلستان دانشگاهم  سخت تر.....!

/ 1 نظر / 12 بازدید