ما آدمها به کسی می گوییم دوستش داریم 

 چون می دانیم باید دوست بداریم

و دل می کنیم

چون نمی خواهیم کسی حرفمان را باور کند..!

/ 0 نظر / 9 بازدید