دیگه اشتباه نمیکنم

به پای علف هرزهای کف اقیانوس نشستن بهتره تا پای وعده های صد تا یک غاز تو موندن.
هرچی ام باشی از جنس برتری. این خودپسندی و خودخواهی ت نمی ذاره تا آخر با یکی بمونی.

 من واسه این جنس غیر برتر شدم که به تو اطمینان کردم.

/ 2 نظر / 18 بازدید
لاله

عمه ن..... ها !!!! بتررررررررررررکن !‌ [قهقهه][خنده]