سانس

استاد:فردا کلاس یک ساعت زودتر شروع میشه. به بقیه هم خبر بده...کلاسای شما هم که عین سانس های سینما همش پشت سر همه...

من(که در تمام این مدت سعی می کردم لفظ قلم حرف بزنم):البته برای ما هم بهتره..چون کلاس شما سانس آخره..

/ 0 نظر / 8 بازدید