بد آموزی تلویزیونی

 این "کلید اسرار"م همش چاخانه ها..

هر چی به گدا و غیر گدا با میل و اکراه (خودم و اونا ) کمک می کنم هیچ اتفاق خارق العاده ای واسم  نمی افته..!  

/ 0 نظر / 9 بازدید