عشق فقط عشق لاتی...

چشامو که میبندم یه کفتر سفید میبینم که انگاری آمادس که بپره

...راستییتش نمیدونم با اینهمه سفیدی ..چرا اومده تو اینهمه سیاهیه خواب ما

می دونم... مثل توا... حتمی راشو گم کرده.. همچینکه خونه شو پیدا کنه.. می ره و

دیگم  پیداش نمی شه

 آخه قربونت برم ..این بخت سیا.. این روزای سیا....این خوابای سیا رو چه به سفیدی..؟ 

 

پاشو.. پاشو از بوم ما بپر برو تو آسمونا ...بذا قبل اینکه دلو ببندیم به اون

نگات.. زودتر از یادمون بری..

/ 1 نظر / 10 بازدید
minykellantar

عشق فقط عشق لاتي /پري و زري و عمه فاطي/عرق سگي و آبجو قاطي /حبس ابد بي ملاقاتي/فكر نكني گنده لاتيم/ما فقط خاطر خواتيم [نیشخند]