يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

مرا رهایی بخش . پروازم ده ازین انتظار سردرگم . ازین فکر بی پایان پایانی بیاور پر از سایه . اینک این منم در انتهای ابتدای خویش .

من با زمین گشتم و زمین را . کوه ها را زیر  پا و دریا ها را زیر بال . تپش های برگ را شمردم و نبض داغ خاک .

 بر فراز و فرود زمین فرازی نبود که همه اش فرود بود و غروب ...  

/ 0 نظر / 8 بازدید