فيه ما فيه

خلق سه صنفند:

ملائکه اند که ایشان همه عقل محضند؛طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است.آن در حق او تکلیف نیست چون از شهوت مجرد است .

و یک صنف دیگر بهایمند که ایشان شهوت محضند؛عقل زاجر (بازدارنده) ندارند؛بر ایشان تکلیف نیست.

ماند آدمی مسکین که مرکب است از عقل و شهوت :نیمش فرشته است و نیمش حیوان .نیمش مار است و نیمش ماهی.

اکنون بعضی از آدمیان متابعت عقل چندان کردند که کلی ملک گشتند و نور محض گشتند.ایشان انبیا و اولیا اند.

و بعضی را شهوت بر عقلشان غالب گشت تا بکلی حکم حیوان گرفتند.

وبعضی در تنازع مانده اندو آنها آن طایفه اند که ایشان را در اندرون رنجی و دردی و فغانی و تحسری پدید می آید و به زندگانی خویش راضی نیستند.اینها مومنانند.

                                                                                                                            .

                                                                                                                            .

                                                                                                                            .

                                                                                                                                      "مولانا جلال الدین  محمد بن سلطان العلما بهائ الدین محمد بلخی مشهور به مولوی"

/ 3 نظر / 12 بازدید
لاله

تا ۲۰ ام چقدر مونده ؟!!! کاراتو بکن که دارم ميام !