اگه به من باشه

یه شب از خونه میزنم  بیرون مثل نور ماه  از پنجره خونتون میام تو و می خزم تو رختخوابت  خودم رو تو بغلت جا میکنم

/ 2 نظر / 11 بازدید
اسپایدرمرد

یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ الوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون رو لرزون پاشو میذاره تو اب چشمه شونه میکنه موی پریشون..